Menu

Målsætning og strategi

Overordnet målsætning- og Strategiplan Ikast FC 2018

 

1. Ledelse og ledelsesform

A) Ledelsesformen:

Der tilstræbes en åben og seriøs ledelsesform, hvor alle kan føle at de er med i tingene. Der arbejdes mod en sund klubøkonomi, der giver mulighed for tiltag der kan løfte det sportslige niveau, dels set over mod de interne forhold og muligheder i klubben, og dels via samarbejde med de øvrige brugere af idrætsanlægget.

B) Fordeling af de daglige opgaver:

Det er vigtigt at alle føler en samhørighed med resten 
af klubben, og alle føler de deltager i klubbens udvikling.
De klubmæssige opgaver kan løbende tilpasses de personer der til enhver tid deltager i klubarbejdet, så man får 
det optimale udbytte af den enkeltes evner og muligheder.

C) Enighed om ledelsesformen bredt:

Det er vigtigt at der er fuld opbakning og enighed i den 
valgte ledelsesform, og de valgte ledere.

D) Oplysning om alle nye tiltag og løbende dialog bredt i klubben:

Der skal så vidt muligt informeres bredt om alle tiltag og dermed også de ændringer der løbende sker, så alle føler sig 
informeret.

 

2. Ansatte trænere og deres opgaver. 


Se Træner/leder manual på hjemmesiden.

 

3. Afdelingsledere og deres opgaver.

Se klubmanual på hjemmesiden.

 

4 Holdledere og deres opgaver.

Se klubmanual på hjemmesiden.

 

 

5. Bestyrelsen og dens opgaver.

A) Formand – Michael Sørensen:

Overordnede opgaver for klubben. Overordnede økonomiske tiltag og opgaver. Deltage i diverse bestyrelser/udvalg - FCM, HA, Haludvalg, ØK. Repræsentere klubben udadtil i samarbejde med næstformanden.

 

B) Næstformand– Johnny Rune:

Lede klubben i samarbejde med formanden.
Overordnede sportslige tiltag og opgaver.
Repræsentere klubben i sportslige sammenhænge. Deltage i møder i Hovedafdelingens bestyrelsesmøder.

 

C) Kasserer – John Larsen:

Styre klubbens økonomi overordnet. Udføre klubbens bogholderi, herunder kontingentindbetaling. Balancerapportering til bestyrelsen. Økonomisk ansvarlig for Ikast Cup.

 

D) Ungdomsformand – Arne Johansen:


Lede møderne i Ungdomsudvalget. Lede ungdomsafdelingen i samarbejde med afdelingslederne. Deltage i rekruttering af trænere og ledere i ungdomsafdelingen. Referere til/fra Ungdomsudvalget over mod bestyrelsen

 

E) Seniorformand – Carsten Mehl:

Ledelse af seniorafdelingen.
Rekruttere af trænere og ledere i seniorafdelingen. Referere til/fra seniorafdelingen over mod bestyrelsen.

 

F) Sekretær – Tina Brøndum:

Indkalde til og referere fra bestyrelsesmøderne. Styre klubbens arkivmateriale. Arrangere klubbens generalforsamlinger og møder.

 

G) Kampfordeler – Ervin Gam:

Skal have det overordnede ansvar for kontakt til JBU og Dommerunionen. Have ansvaret for diverse kommunale tilskudsordninger. Have ansvar for medlemslister og rapportering til kommunen. I samarbejde med kassereren at udføre enkelte kassereropgaver. Formand for Baneudvalget.

 

H) Menige bestyrelsesmedlemmer.

Carsten Mehl- Bodansvarlig til FCM's hjemmekampe

 

 

Underudvalg:

 A) Ikast Cup udvalget.

Styring af klubbens sommerstævne.

Udvalgsmedlemmer: Jan Rahbek, John Larsen, Johnny Rune, Arne Johansen

 

B) Ungdomsudvalget

Styring af klubbens ungdomsafdeling.

Udvalgsmedlemmer: Arne Johansen, Ervin Gam + afdelingsledere ungdom.

 

C) Økonomiudvalget

Styring af klubbens økonomi, sponsortegning.

Udvalgsmedlemmer: Johnny Rune, John Larsen, Michael Sørensen

 

D) Baneudvalget

Planlægning af banernes brug og stand

Udvalgsmedlemmer: Ervin Gam, Leif Wive, Johnny Rune, Ikast Brande Kommune, Svend Graversen, FCM. (+ evt. repr. fra ISI).

 

E) Kontingent/medlemsudvalg

Kontingenter – Jan Toft.


Aktivitetstilskud – Ervin Gam.

Medlemsregistrering/spillercertifikater – Jan Toft

 

F) Samarbejdsudvalget

Opgaver over mod FCM, ISI, HA.

Udvalgsmedlemmer Johnny Rune, Arne Johansen, Michael Sørensen og ISI.

 

G) Hovedafdelingen.

Deltagere fra Fodboldafdelingen: Formand, Næstformand.

 

H) Hjemmeside

Ansvarlig: Tina Brøndum

Opgaver: Pressemeddelelser fra kampe. Opdatering hjemmeside.

 

J) Boder til FCM´s hjemmekampe

Ansvarlig: Carsten Mehl

 

7. Fremtidig ledelsesstrategi og udviklingsplan.

A) Ansvarlighed hos den enkelte:

Alle i og omkring klubben skal vise ansvarlighed for deres færden og ageren i og for klubben.

 

B) Planlægning af fremtidige tiltag sportsligt og på anden måde:

Der skal hele tiden være fokus mod at udvikle klubben på alle måder.

 

C) Lederrekruttering og uddannelse:

Der skal hele tiden være fokus på at skaffe nye ledere til klubben så udviklingen ikke går i stå. Er der behov for at uddanne ledere skal dette være en del af det tilbud man giver den enkelte.

 

D) Træneruddannelse:

Det er klubbens holdning at man skal have gode trænere til alle hold. Derfor er træneruddannelse en vigtig del af en ansættelse i Ikast FC Fodbold.

 

E) Udviklingsplaner.

Der skal arbejdes løbende med forskellige tiltag, økonomisk for at skabe mulig for at kunne føre planerne ud i livet, og facilitetsmæssigt for at kunne skabe en bedre hverdag for alle i og omkring klubben. Klubben hjemmeside skal opgraderes og løbende vedligeholdes.

 

8. Sportslige strategier og planer.

Se klubmanual på hjemmesiden.

 

9. Generelt.

Klubben skal være til for alle der ønsker at udvikle sig som spiller, træner eller leder.

For at kunne være en del af klubben skal man være klar til at yde en indsats for at kunne nyde brugen af klubbens faciliteter.

Klubben skal altid kunne tilbyde fornuftige forhold for alle i et sundt miljø.

Denne Strategiplan skal justeres løbende og mindst én gang hvert år af bestyrelsen.