Menu

Formandens beretning

Årsberetning for Ikast FC Fodbold 2018

2018 var året, hvor vi som moderklub fik vores andet danske mesterskab, da FCM modigt solgte ud af spillermaterialet, og alligevel til slut kunne stå med pokalen - efter en imponerende slutspurt.

Dog har det vigtigste været sammenlægningen af byens to fodboldklubber, henholdsvis Ikast KFUM med rødder i Sydbyen, og Ikast FS med et mere elitepræget tilbud.

Dette har gået over alt forventning, med små bump, som dog er forsvundet i forhold til den fantastiske ånd, vi har skabt med nye personer i bestyrelseslokalet, hvor vi er styrket i dagligdagen med bestyrelsesmedlem, som en del af trænertilbuddet, og dermed fingeren på pulsen. Ekstremt mange mikrospillere, hvor der stilles krav til både klubben og vores anlæg.

Et fodboldtilbud til piger er også nyt, men dejligt at vi måske netop her kan blive en betydelig faktor på længere sigt.

Anlægget

Vi har fortsat renoveringen af anlægget på Stadion Allé, til fordel for alle brugere, hvor der er skiftet kunstgræs samt udført forskellige andre forbedringer på anlægget.

Der arbejdes på en plan for at udvide parkeringspladserne på Thriges vej, således at vi kan håndtere infrastrukturen, når ca. 200-250 mikrospillere møder til dagens træning/leg.

Medlemsantal

Efter sammenlægning af de 2 klubber har vi et medlemstal på 721 medlemmer pr. 31.12.2018.

Fordelt således:

Fodbold              Mand                   Kvinde                

0 - 6 år                 84                           11                          

7 - 12 år              227                          61                          

13 - 18 år            198                          41                          

19 - 24 år             51                            3                             

25 - 39 år             32                            4                             

40 - 59 år              5                              4                             

60 - 69 år              0                              0                             

70+ år                   0                              0                             

Samlet antal fordelt på køn:

Drenge/mænd 597   

Piger/damer 124                    

           

Best., ledere og instr. 0-24 år:                       20                         

Best., ledere og instr. 25 år og derover       45                        

Futsal                                                                0     

Indefodbold                                                   200    

Para/handicap fodbold                                    0                              

Samlet antal medlemmer for foreningen  721 - fordelt på 72 hold - lige fra superligaen til yngste U05-gruppe.

 

Dette er en stor administrativ opgave at holde styr på de enkelte holds ønsker og muligheder, hvor fleksibilitet og ændringsparat er nøglekrav fra vores medlemmer.

Samtidig har FCM-ungdom (den oprindelige Herning-afdeling) generelt et stigende ønske at bruge vores fantastiske kunstgræsbane-faciliteter, herunder træningsophold - kurser, camps og mange andre opgaver.

2018 er endnu engang blevet gennemført, med et fælles ønske om et tilfredsstillende samarbejde med FCM-superliga/reservehold og U19+U17-FCM-ungdom, omkring de daglige krav/ønsker som denne klub størrelse har brug for.

Desuden ønsker flere aktører at låne anlægget, primært i vinterperioden, at benytte vores baner, hvor vi kan nævne ISI, Vildbjerg SF og Herning Fremad, så der er run på.

DBU-Danmark har i 2018 (+2019) opgraderet sit ønske om at afholde flere trænerkurser i Ikast FC/Sports-   center/Sportscafeen.

Samarbejdet med Ikast-Brande Kommunes Entreprenørafdeling kan kun beskrives som verdensklasse, i forhold til banepleje på både græsbaner og kunstgræsbaner, herunder Thriges vej.

 

Sportscenter, herunder cafeen udviser i dagligdagen stor og flot fleksibilitet, hvilket er en nødvendighed for at alle føler sig velkomne i Ikast FC.

At have 2 baneanlæg (Stadion Allé og Thriges vej) er i sig selv en udfordring i dagligdagen, når turneringerne er i gang – men i det første ½-år er det lykkedes uden problemer set fra kampfordelerens stol.

 

IKAST CUP

Ikast Cup blev igen i 2018 en positiv oplevelse på alle måder, med glade gæster og arrangører i et skønt sommervejr – og en glad kassemester i IFS.

Der kunne igen-igen meldes alt udsolgt, hvilket betød et økonomiske udbytte på ca. 700.000 kr. Således har Ikast Cup, gennem de seneste 7 år, tilført snart 5 mio. kr. i klubkassen – som vi har brugt på faciliteter samt træner- og lederudvikling.

Selve sammenlægningen har medført investeringer af nyt spillersæt / klubdragt tilbud, samt fokus på integration af medlemmer.

Skabelonen bag Ikast Cup 2018 var i store træk den samme som de foregående år, og i kraft af en dygtig og engageret “generalstab” af IFC-ledere, så blev 2018-stævnet som sagt endnu en god oplevelse.

STOR tak til disse nøglepersoner, men også til de mange hjælpere, som hvert år sørger for at levere de mange indsatser, der skaffer klubben en god solid indtægt.

Samlet set er Ikast Cup et godt arrangement for klubben – ikke bare økonomisk, men også fordi stævnet medvirker til at skabe sammenhængskraft i klubben på tværs af afdelinger, spillere, trænere, ledere og forældre - og netop i 2018 har den påvirket den gode start på Ikast FC positivt.

 

FORÆLDRE OPBAKNING

Ikast FC har igen bedt vores medlemmer + forældre om at yde en indsats omkring bodopgaver samt Ikast cup.

Disse opgaver har krævet en ekstra indsats omkring informationsniveauet, da behovet for bl.a. at forklare de tidligere KFUM-forældre, at dette er en naturlig indsats, således at vi til enhver tid har ressourcer til at vedligeholde og forbedre medlemstilbuddet på faciliteter og antal hænder, som vi forsøger at dygtige gøre ved kurser etc.

Med Carsten Mehl i spidsen er disse opgaver i 2018 klaret til UG plus.

 

IFC MEDLEMMER

Senior:

2018 har været en omtumlet tilværelse for vores seniorafdeling. Efter afgangen af næsten et helt hold, betød dette desværre, at det bedste seniorhold røg ned igennem rækkerne til Serie 2.

Vi har med fælles hjælp arbejdet på at opbygge et nyt og homogent seniorhold, som består af både tidligere spillere, spillere som er kommet tilbage til klubben, samt spillere fra ungdomsrækkerne. Serie 2 fik en hård start mod de senere oprykkere, men hen over efteråret er spillet begyndt at hænge sammen og truppen er blevet meget mere sammentømret. Vi håber på yderligere tilgang af spillere til holdet og er meget fortrøstningsfulde, da vi i øjeblikket er tæt på 70 spillere, der overvejer, at 2019 sæsonen skal spilles i Ikast FC.

Så d.d. følgende hold S2 – S5 – S6.

Vi vil desuden overveje at lave et eller flere træningspas på Thriges vej, hvor der plads til et decideret Senior fællesrum og dermed styrke det sociale bånd, der er en del af seniorånden.

Mikro:

På mikro drenge siden er har der været fokus på følgende i vores første vigtige sæson i Ikast FC:

Da flere af de mellemste hold fra U12-U15 reelt var sammenlagt gennem fællestræning og holdsamarbejde, har den største ændring på drengesiden været i mikroafdelingen

  • I mikro har vi generelt håndteret sammenlægningen tilfredsstillende, men vi skal være opmærksomme på, at det stiller store krav til forældretrænere at være ansvarlig for årgange med op til 50 spillere
  • Vi har haft stor succes med at "leje" fodbold i U5 og vi skal prøve at få en glidende overgang, så der efter sommerferien er afløsere for de nuværende træner og vi lykkes at finde tilsvarende profil/ tilgang
  • Vi skal have klædt forældretrænerne i Mirko godt på, og derfor er det aftalt, at vi igangsætter det allerede bevilligede trænerrådgivning med DBU i januar/ primo februar
  • Det vurderes, at vi skal have fokus på at få øget sammenholdet mellem trænere og afdelingsledere. Der er mange nye, og vi skal huske at det skal være sjovt at være frivillig i Ikast FC. Derfor arbejdes der med flere muligheder, hvor en af dem kunne være en træner- og lederfest
  • For at udnytte vores anlæg bedst muligt i 2019 er det aftalt med FCM, at de fremsender ugeplan til vores mikrokonsulent, så IFC kan benytte de FCM Stadome tider, som ikke bruges, hvilket kan være en stor hjælp i de kolde uger af året

Piger:

Sammenlægning mellem de to klubber er på pigesiden gået smertefrit, da kun er det tidligere Ikast KFUM, der har haft pigehold.

Vi har pt pigehold fra U-7/U-18, der deltager i DBU's turneringer. Ligeledes har vi to dame seniorhold samt et oldgirls hold.

Pigerne træner og spiller kampe hele året rundt, og vi er heldige med at mange frivillige forældretrænere yder et stort bidrag på træningsbanerne. Fra u-15 og opefter varetages træningen ikke af forældre trænere, mens det på de yngre årgange er en blanding af forældretrænere, trænere og trænerspirer.

Hovedparten af pigerne spiller i sommerperioden på Thriges vej - U-18 og damesenior på stadionalle. I vinterhalvåret trænes i stadome, stadionalle samt i gymnasiehallen.

I vinterperioden er nogle af u-11/12 pigerne påbegyndt samtræning med u-11 drengene, hvilket har været godt for både piger og drenge.

Vi har haft u-12, u-13 og u-14 piger med til FCM pigelicenstræning og to af pigerne er kommet med på det endelige u-12 pigelicenshold.

Vi er hos Ikast FC påbegyndt talenttræning for piger u-11/u-15 ca. en gang om måneden, hvilket er et gratis tilbud til pigespillere fra Ikast og omegn, der gerne vil have ekstra træning. Dette er i en opstartsfase, og tanken er, at det bliver med forskellige trænere fra klubben og udefra. Ligeledes laves dette også for u-7-u-10 piger.

Den 16-6 afholder vi DBU-pigeraketten, der et endagsarrangement for piger fra u-5/u-11, der laves for at få endnu flere til at opleve glæden ved legen med den lille runde.

Alt i alt går det godt for pigefodbolden i Ikast, hvor den største udfordring for os som klub er teenageårene, hvor nogle piger tager på efterskole eller får andre interesser og så bliver det også en udfordring at stille 11 mandshold på nogle årgange. Set i lyset af dette er det på de fleste årgange sådan, at to årgange træner og spiller kampe sammen. Herved skulle det gerne være sådan at alle bliver udfordret uanset niveau.

I 2019 påtænker vi at tage alle piger med til kvindelandskamp i Viborg.

 

UNGDOM

Udover det sportslige har den største og vigtigste aktivitet været at sikre en succesfuld sammenlægning af de to klubber.

Det første arbejde blev gjort allerede inden fusionen, hvor vi med start i foråret 2018 lavede holdsamarbejder og træning på tværs for drengeholdene fra U11-U17. Med et stort engagement fra trænere og ledere på tværs af de to klubber, blev denne "tyvstart" i de ældre drenge årgange vel modtaget blandt såvel spillere, trænere og forældre. Det viste sig hurtigt, at et af hovedargumenterne for sammenlægning holdt stik – nemlig at et større antal spillere i de enkelte årgange vil give bedre mulighed for at lave et trænings- og kampmiljø, der matcher den enkelte spillers ønsker og ambitioner.

Med de lidt ældre årgange på plads på drengesiden var den største opgave at sikre en succesfuld fælles mikroafdelingen med start i august. Mange fik sig en overraskelse, da vi kom i gang ude på Thriges vej og opdagede, hvad det vil sige at køre en mikroafdeling, hvor man nu var ca. 50 spillere pr. årgang. Anlægget summede af liv med ca. 300 spillere i gang på træningsaftenerne, men rigtig god indsats af afdelingsledere, ungdomskonsulent Ole Nielsen samt trænere betød, at tingene fandt sin plads - og udover lidt "naturlig" forvirring den første dag har sæsonen i mikroafdelingen været en succes. Godt vejr, et succesfuldt besøg af FCM-stjernerne og Lupus gav alle en god start i den nye fælles klub.

Bestyrelsen er dog opmærksom på at det øgede spillerantal i de enkelte mikroårgange stiller større krav til forældretrænerne – men med en stor indsats for at få rekrutteret "trænerspirer" er trænerkapaciteten i mikroafdelingen løbende blevet forøget og dermed sikres et godt tilbud til vores medlemmer i de yngre årgange. For at sikre, at det bliver endnu bedre at være forældretræner/ trænerspirer i den kommende sæson arrangere klubben i februar et kompetenceforløb sammen med DBU, så alle bliver klædt godt på og får ny inspiration. Herudover vil vi sammen med DBU afholde forældremøder i de yngste årgange for at sikre et højt informationsniveau, men ikke mindst for at implementere værdier og motivere forældre til at yde en frivillig indsats i klubben.

 

Så sammenfattende en god første halvsæson, og der skal lyde en stor tak til alle trænere og ledere – uden jer vil det ikke kunne ske.

 

FCM – ISI – COLLEGE- Guldminen i IKAST

Samarbejdet med FCM er livsnerven i hele træningskulturen samt de muligheder, vi har for at løfte faciliteterne, som kan bæres videre i vores eget Ikast FC-regi. Ikast FC vil fortsat forsøge at være både med- og modspiller, således fælles strategi kan udmøntes til noget positivt, til gavn for hele Campus tanken og dens brugere.

Hvordan Guldminen starter og hvilke muligheder/konsekvenser det har for vores klub, må tiden vise. Men spændende og nødvendigt, at vi flytter med som klub når elitetoget drager afsted. Vores egne spillere har helt sikkert samme drøm, blot må vi ikke glemme de næstbedste og dermed forblive en hel klub, med tilbud til alle.

BESTYRELSEN

2018 var året, hvor vi skulle implementere de to bestyrelser og finde et godt og konstruktivt samarbejde, med plads til begge klubbers DNA. Dette synes jeg er lykkes til alle tilfredshed, og balancen mellem IFS’ store erfaring omkring struktur/bestyrelsesarbejde og KFUMs ønske om at være en del af dagligdagen, var netop hvad vi søgte. Vi vil bibeholde de store bestyrelsesmøder i et vis omfang, men samtidig udnytte at vi i små udvalg kan flytte os hurtigere, som er nødvendigt i en noget større klub. Men vi står stærkt inkl. det flotte resultat på 415.326 kr. i et sammenlægningsår.

AFSLUTNING

Til slut en tak til alle de personer, som har ydet en både lille og stor hånd til Ikast FC og vore medlemmers bedste, heri blandt:

Spillere og forældre

Ikast cup hjælpere

Bankoansvarlig IFS

IFS Venner

Ikast Sportscenter / Hallens ansatte

FCM – ISI – College –SGU – Kommunen - og alle dem jeg har glemt.

En særlig tak til ungdomsudvalget og bestyrelsen - og jeg vil afslutte med et Mads & Monopolet citat:

En aldeles fremragende NY fodboldklub, som helt sikkert bliver endnu bedre i 2019.

 

Med venlig hilsen

Michael Sørensen